CJ1W-CRM21

Mã: CJ1W-CRM21 Danh mục: Tag:

Mô tả

Số model thông dụng:

CJ1W-PA202 :Module nguồn AC100-240
CJ1W-PA205R:Module nguồn AC100-240 + 24VDC Out
CJ1W-PD202 :Module nguồn DC12-24

CJ1M-CPU11 : Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU12 :Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU13 :Module CPU max 640I/O.
CJ1M-CPU21 :Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU22 :Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU23 : Module CPU max 640I/O, built-in 10I/O.
CJ1W-ID211 :Module Input 24VDC, 16 kênh terminal
CJ1W-ID231 :Module Input 24VDC, 32 kênh connector Fuji
CJ1W-ID261 :Module Input 24VDC, 64 kênh connector Fuji
CJ1W-ID212 :Module Input 24VDC, 16 kênh terminal
CJ1W-ID232 :Module Input 24VDC, 32 kênh connector MIL
CJ1W-ID262 :Module Input 24VDC, 64 kênh connector MIL
CJ1W-OC201 : Module Output relay, 8 kênh terminal
CJ1W-OC211 :Module Output relay, 16 kênh terminal
CJ1W-OD201 :Module Output transistor, 8 kênh NPN terminal
CJ1W-OD211 :Module Output transistor, 16 kênh NPN terminal
CJ1W-OD212 :Module Output transistor, 16 kênh PNP terminal
CJ1W-OD231 :Module Output transistor, 32 kênh NPN connector Fuji
CJ1W-OD232 :Module Output transistor, 32 kênh PNP connector MIL
CJ1W-OD261 :Module Output transistor, 64 kênh NPN connector Fuji
CJ1W-OD262 :Module Output transistor, 64 kênh PNP connector MIL

CJ1W-AD041-V1:Module Input Analog, 4 kênh multi
CJ1W-AD081-V1: Module Input Analog, 8 kênh multi
CJ1W-DA021 :Module Ouput Analog, 2 kênh multi
CJ1W-DA041 :Module Output Analog, 4 kênh multi
CJ1W-DA081C:Module Output Analog, 8 kênh multi current DC
CJ1W-DA081V:Module Ouput Analog, 8 kênh multi volt DC
CJ1W-MAD42 :Module Analog 4 Input / 2 Output multi

CJ1W-CT021 : Module bộ đếm tốc độ cao.
CJ1W-SCU21-V1:Module truyền thông 2xRS-232C
CJ1W-SCU31-V1:Module truyền thông 2xRS-422A/485
CJ1W-SCU41-V1:Module truyền thông 1xRS-232C và 1xRS-422/485
CJ1W-CLK23 :Module giao tiếp Controller Link
CJ1W-DRM21M:Module giao tiếp DeviceNET
CJ1W-CRM21 :Module giao tiếp CompoNET
CJ1W-SRM21M:Module giao tiếp CompoBus/S
CJ1W-ETN11 :Module cổng Ethernet TCP/IP

CJ1W-TC001 :Module ĐK nhiệt độ Thermocoup, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC002 :Module ĐK nhiệt độ Thermocoup, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC003 :Module ĐK nhiệt độ Thermocoup, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC004 :Module ĐK nhiệt độ Thermocoup, 2 kênh, PNP
CJ1W-TC101 : Module ĐK nhiệt độ Pt100, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC102 :Module ĐK nhiệt độ Pt100, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC103 :Module ĐK nhiệt độ Pt100, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC104 :Module ĐK nhiệt độ Pt100, 2 kênh, PNP
CJ1W-PTS51 :Module nhiệt độ Thermocoup, 4 kênh
CJ1W-PTS52 :Module nhiệt độ Pt100, 4 kênh
CJ1W-NC113 :Module điều khiển vị trí 1 trục / Pulse train open collector
CJ1W-NC213 :Module điều khiển vị trí 2 trục / Pulse train open collector
CJ1W-NC413 :Module điều khiển vị trí 4 trục / Pulse train open collector
CJ1W-NC113 :Module điều khiển vị trí 1 trục / Pulse train line driver
CJ1W-NC213 :Module điều khiển vị trí 2 trục / Pulse train line driver
CJ1W-NC413 :Module điều khiển vị trí 4 trục / Pulse train line driver
CJ1W-II101 :Module giao tiếp phần mở rộng
CJ1W-IC101 :Module điều khiển phần mở rộng
CS1W-CN713 :Cáp nối mở rộng dài 0.7m
CS1W-CN223 :Cáp nối mở rộng dài 2m