E2E Loại Thông Dụng

Mã: E2E Danh mục: Tag:

Mô tả

Mô tả sản phẩm

Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%.
Kiểu dáng hình trụ D=8, 12, 18, 30mm dài 55mm.
Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~15mm.
Ngỏ ra Open Colector NPN hoặc PNP, NO hoặc NC, DC 2 dây.
Loại ra dây sẳn 2m hoặc conector chuẩn M12.
Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao.
Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67.
Vỏ bọc bằng Stainless steel or brass-nickel plated.

Số model thông dụng:

E2E-X1R5ME1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 1.5mm, NPN
E2E-X1R5MF1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 1.5mm, PNP
E2E-X2E1:loại ra dây, D=12, khoảng cách 2mm, NPN
E2E-X2F1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 2mm, PNP
E2E-X5ME1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 5mm, NPN
E2E-X5MF1:loại ra dây, D=12, khoảng cách 5mm, PNP
E2E-X5ME1-M1:connector, D=12, khoảng cách 5mm, NPN
E2E-X5MF1-M1:connector, D=12, khoảng cách 5mm, PNP
E2E-X5E1:loại ra dây, D=18, khoảng cách 5mm, NPN
E2E-X5F1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 5mm, PNP
E2E-X10ME1-M1: connector, D=18, khoảng cách 10mm, NPN
E2E-X10MF1-M1: connector, D=18, khoảng cách 10mm, PNP
E2E-X10ME1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 10mm, NPN
E2E-X10MF1:loại ra dây, D=18, khoảng cách 10mm, PNP
E2E-X10E1:loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, NPN
E2E-X10F1: loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, PNP
E2E-X2D1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 2mm, DC 2 dây
E2E-X3D1:loại ra dây, D=12, khoảng cách 3mm, DC 2 dây
E2E-X7D1:loại ra dây, D=18, khoảng cách 7mm, DC 2 dây
E2E-X10D1: loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, DC 2 dây
E2E-X4MD1:loại ra dây, D=8, khoảng cách 4mm, DC 2 dây
E2E-X8MD1:loại ra dây, D=12, khoảng cách 8mm, DC 2 dây
E2E-X14MD1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 14mm, DC 2 dây
E2E-X20MD1:loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, DC 2 dây