E2EM khoảng cách phát hiện xa

Mã: E2EM Danh mục: Tag:

Mô tả

Mô tả sản phẩm

Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%
Kiểu dáng hình trụ D=8, 12, 18, 30mm dài 40mm.
Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~30mm
Ngỏ ra Open Colector NPN-NO hoặc NC, DC 2 dây
Loại ra dây sẳn 2M.
Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao max 1.5Khz
Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC60529 IP67
Vỏ bọc bằng Stainless steel or brass-nickel plated
Một số model thông dụng:

Số model thông dụng:

E2EM-X4X1 : loại shield, D=12, khoảng cách 4mm, DC 2 dây NO
E2EM-X8X1 :  loại shield, D=18, khoảng cách 8mm, DC 2 dây NO
E2EM-X15X1:  loại shield, D=30, khoảng cách 15mm, DC 2 dây NO
E2EM-X16X1 : loại unshield, D=18, khoảng cách 16mm, DC 2 dây NO
E2EM-X30X1 : loại unshield, D=30, khoảng cách 30mm, DC 2 dây NO
E2EM-X2C1 : loại shield, D=8, khoảng cách 15mm, NPN-NO
E2EM-X4C1 : loại shield, D=12, khoảng cách 4mm, NPN-NO
E2EM-X8C1 :  loại shield, D=18, khoảng cách 8mm, NPN-NO
E2EM-X15C1:  loại shield, D=30, khoảng cách 15mm, NPN-NO
E2EM-X2C1-M1:  loại shield, connector, D=8, khoảng cách 2mm, NPN-NO
E2EM-X4C1-M1:  loại shield, connector, D=12, khoảng cách 4mm, NPN-NO