E6A2-CWZ3C

Mã: E6A2-CWZ3C Danh mục: Tag:

Mô tả

Đường kính thân 25mm, đường kính trục 4mm
Voltage ouput, NPN open colector A-B
Nguồn cấp 5~12VDC ±5%, dòng tiêu thụ 30mA max
Tần số đáp ứng 30Kz max, tốc độ quay 5000 vòng/phút max
Nhiệt độ làm việc -10~5o0C
Vỏ bằng Aluminum, độ kín đạt IP50 IEC60529
Kiểu đấu nối: dây dài 0.5m, 2m

Mô tả sản phẩm

Đường kính thân 25mm, đường kính trục 4mm
Voltage ouput, NPN open colector A-B
Nguồn cấp 5~12VDC ±5%, dòng tiêu thụ 30mA max
Tần số đáp ứng 30Kz max, tốc độ quay 5000 vòng/phút max
Nhiệt độ làm việc -10~5o0C
Vỏ bằng Aluminum, độ kín đạt IP50 IEC60529
Kiểu đấu nối: dây dài 0.5m, 2m

Số mode thông dụng:
E6A2-CS3E : loại pha A, Volt-output, nguồn cấp 5~12VDC
E6A2-CS3C : loại pha A, NPN Open-collector, nguồn cấp 5~12VDC
E6A2-CS5C : loại pha A, NPN Open-collector, nguồn cấp 12~24VDC
E6A2-CW3E : loại pha A-B, Volt-output, nguồn cấp 5~12VDC
E6A2-CW3C : loại pha A-B, NPN Open-collector, nguồn cấp 5~12VDC
E6A2-CW5C : loại pha A-B, NPN Open-collector, nguồn cấp 12~24VDC
E6A2-CWZ3E: loại pha A-B-Z, Volt-output, nguồn cấp 5~12VDC
E6A2-CWZ3C: loại pha A-B-Z, NPN Open-collector, nguồn cấp 5~12VDC
E6A2-CWZ5C: loại pha A-B-Z, NPN Open-collector, nguồn cấp 12~24VDC