K34-C1

Mã: K34-C1 Danh mục: Tag:

Mô tả

Dùng cho bộ xử lý và hiển thị tín hiệu sô K3HB
Ngỏ ra Alarm relay 250 VAC/30 VDC, 5 A (resistive load)
Trạng thái Alarm mức cao / mức thấp tùy chọn
Số model thông dụng:

K3HB-CNB 100-240VAC: Bộ chỉ thị nguồn AC 100-240V
K3HB-CNB 24VACVDC: Bộ chỉ thị nguồn AC/DC 24V
K33-A : Board nguồn tín hiệu 12VDC
K33-B : Board nguồn tín hiệu 10VDC
K33-L1A : Board ngỏ ra 4-20mA + nguồn tín hiệu 12VDC
K33-L1B : Board ngỏ ra 4-20mA + nguồn tín hiệu 10VDC
K33-L2A : Board ngỏ ra 0-10VDC + nguồn tín hiệu 12VDC
K33-L2B : Board ngỏ ra 0-10VDC + nguồn tín hiệu 10VDC
K33-FLK1A : Board truyền thông RS-232 + nguồn 12VDC
K33-FLK1B : Board truyền thông RS-232 + nguồn 10VDC
K33-FLK3A: Board truyền thông RS-485 + nguồn 12VDC
K33-FLK3B : Board truyền thông RS-485 + nguồn 10VDC
K34-C1 : Board 2 ngỏ ra relay (L/H)
K34-C2 : Board 4 ngỏ ra relay (LL/L/H/HH)
K34-T1 : Board 5 ngỏ ra transistor NPN (LL/L/PASS/H/HH)
K34-T2 : Board 5 ngỏ ra transistor PNP (LL/L/PASS/H/HH)
K35-1: Board sự kiện (Reset, Zero, …)