K8AB-AS1 100-115VAC

Mã: K8AB-AS1 100-115VAC Danh mục: Tag:

Mô tả

Giám sát quá dòng và thấp dòng.
Ngỏ ra rơle SPDT 6A-250VAC.
Trạng thái ngỏ ra NO hay NC có thể lựa chọn.
Có đèn LED chỉ thị trạng thái ngỏ ra.
Tín hiệu ngỏ vào cách ly với nguồn cấp, chống nhiểu tốt.
Thời gian delay 0.1-30s điều chỉnh được.
Sai số cài đặt 10% toàn thang.
Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE.
Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -20~600C.
Số model thông dụng:
K8AB-AS1 24VDC/AC: Loại ngỏ vào 0-20, 0-100, 0-500mA AC/DC.
K8AB-AS2 24VDC/AC: Loại ngỏ vào 0-1, 0-5, 0-8A AC/DC.
K8AB-AS3 24VDC/AC: Loại ngỏ vào 0-100, 0-200A AC/DC (sử dụng CT của omron).
K8AB-AS1 100-115VAC: Loại ngỏ vào 0-20, 0-100, 0-500mA AC/DC.
K8AB-AS2 100-115VAC: Loại ngỏ vào 0-1, 0-5, 0-8A AC/DC.
K8AB-AS3 100-115VAC: Loại ngỏ vào 0-100, 0-200A AC/DC (sử dụng CT của omron).
K8AB-AS1 200-230VAC: Loại ngỏ vào 0-20, 0-100, 0-500mA AC/DC.
K8AB-AS2 200-230VAC: Loại ngỏ vào 0-1, 0-5, 0-8A AC/DC.
K8AB-AS3 200-230VAC: Loại ngỏ vào 0-100, 0-200A AC/DC (sử dụng CT của omron).
K8AC-CT200L: Biến dòng 0-100, 0-200A lựa chọn.