TL-W5MD2

Mã: TL-W5MD2 Danh mục: Tag:

Mô tả

Nguồn cung cấp 10~30VDC
Kiểu dáng hình khối dẹp, mỏng đến 6mm, cho khoảng không nhỏ.
Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~20mm
Ngỏ ra Open Colector NPN-NO hoặc NC, DC 2 dây
Loại ra dây sẳn 2m, có đèn chỉ thị trạng thái ngỏ ra.
Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao max 500Hz-DC.
Bảo vệ ngắn mạch ngỏ ra và ngược cực.
Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC60529 IP67
Vỏ bọc bằng Heat-resistant ABS.

Mô tả sản phẩm

Nguồn cung cấp 10~30VDC
Kiểu dáng hình khối dẹp, mỏng đến 6mm, cho khoảng không nhỏ.
Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~20mm
Ngỏ ra Open Colector NPN-NO hoặc NC, DC 2 dây
Loại ra dây sẳn 2m, có đèn chỉ thị trạng thái ngỏ ra.
Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao max 500Hz-DC.
Bảo vệ ngắn mạch ngỏ ra và ngược cực.
Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC60529 IP67
Vỏ bọc bằng Heat-resistant ABS.

Số model thông dụng:

TL-W5MD1:khoảng cách 5mm, DC 2 dây NO
TL-W5MD2:khoảng cách 5mm, DC 2 dây NC
TL-W1R5MC1:loại unshield, khoảng cách 1.5mm, DC 3 dây NPN-NO
TL-W3MC1 : loại unshield, khoảng cách 3mm, DC 3 dây NPN-NO
TL-W5MC1:loại unshield, khoảng cách 5mm, DC 3 dây NPN-NO
TL-W20MC1: loại unshield, khoảng cách 20mm, DC 3 dây NPN-NO
TL-W5ME1: loại shield, khoảng cách 5mm, DC 3 dây NPN-NO
TL-W5MF1: loại shield, khoảng cách 5mm, DC 3 dây PNP-NO